XML-RPC API

← Back

Connecting
API крајна тачка: https://secure.gravatar.com/xmlrpc?user=[email_hash]

Обавезно је да се повезујете преко secure.gravatar.com, и да то радите преко HTTPS-а. Ово је због сигурности наших заједничких корисника. email_hash GET параметар је md5 хеш корисникове адресе е-поште након што је смањена у мала слова и обрубљена.

All parameters for all methods should be passed as a single item, within an associative array.

Пријављивање
User authentication happens at the api method level. You will pass to the method call a password parameter. The data for these parameters will be passed in plain text. The password param is always stripped from the arguments before the methods begin their processing. For this reason you should expect not to see it returned from the grav.test method.

Грешке
Грешка најчешће долази са бројем и читљивим текстом. Уопштено текст би требало да буде праћен кад је год то могуће, али кратак опис бројчаног кôда грешке су као што следи:

	-7	Користи secure.gravatar.com 
	-8	Унутрашња грешла 
	-9	Грешка пријављивања 
	-10	Параметар за начин недостаје 
	-11	Парамета за начин није исправан 
	-100	Друга грешка (види текст) 

Начини
grav.exists - провери да ли хеш има граватар 
	@param (array)$args['hashes'] низ хешова за проверу 
	@param	(string)$args['password'] за пријављивање 
	@return array ( 
		hash => (bool)exists,
	)

grav.addresses - добиј списак адреса за овај налог 
	@param (string)$args['password'] за пријављивање 
	@return array ( 
		address => array (
			rating    => (int)rating, 
			userimage   => (int)userimage, 
			userimage_url => (int)userimage_url
		) 
	)

grav.userimages - врати низ корисничких слика за овај налог 
	@param (string)$args['password'] за пријављивање 
	@return array (
		userimage => array( 
			(int)rating, // 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
			(string)url,
		)
	) 

grav.saveData - Сачувај бинарни сликовни податак као корисничку слику за овај налог 
	@param (string)$args['data'] a base64_encode()d image
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] за пријављивање 
	@return (bool)false на неуспеху, (string)userimage на успеху 

grav.saveUrl - Прочитај слику преко његовог URL-а и сачувај то као корисничку слику за овај налог 
	@param (string)$args['url'] пун URL слике 
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] за пријављивање 
	@return (bool)false на неуспеху, (string)userimage на успеху 

grav.useUserimage - користи корисничку слику као граватар за једну или више адреса на овом налогу 
	@param (string)$args['userimage'] Корисничка слика коју желите да користите 
	@param (array)$args['addresses'] Списак адреса е-поште за које желите да користите корисничку слику 
	@param (string)$args['password'] за пријављивање 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.removeImage - уклони корисничку слику повезану са једном или више адреса е-поште 
	@param (array)$args['addresses'] Списак адреса е-поште за које желите да користите корисничку слику 
	@param (string)$args['password'] за пријављивање 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.deleteUserimage - уклони корисничку слику са налога и било коју адресу е-поште са којој је повезана 
	@param (string)$args['userimage'] Корисничка слика коју желите да уклоните са налога 
	@param (string)$args['password'] за пријављивање 
	@return (bool)status

grav.test - a test function
	@param (string)$args['password'] за пријављивање 
	@return (mixed)$args